Personuppgiftspolicy

Från den 25 maj 2018 följer Honsbergs Elinstallationer AB den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen och övriga lagar följas. Din personliga integritet är viktig för oss och vi har implementerat olika sätt för att skydda och respektera den. Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

På den här sidan har vi försökt samla information om personuppgiftshantering och vårt integritetsarbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

De personuppgifter som registreras hos oss kommer i första hand att användas för att möjliggöra vårt dagliga arbete som elektriker. Denna policy gäller för personer som kontaktar oss eller besöker www.honsbergsel.se samt våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter & data som vi samlar in & hur den används.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund och ingå affärsmässiga avtal. Vi hanterar även uppgifter om dig som ännu inte är kund men som angett att ni vill bli kontaktad av oss. För att kunna kontakta dig gällande våra tjänster behandlar vi således kunduppgifter. Samtliga uppgifter vi behandlar får du som kund först ge ditt samtycke till att vi behåller. Antingen via hemsidan, mail eller att du kontaktar oss direkt. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

Säkerhet

Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem. Vi kontaktar inte direkt personer under 16 år utan målsmans godkännande. De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter.

Överföring av information & övriga upplysningar

Vi sparar vår information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Du behöver alltså inte vara orolig för att dina personuppgifter överförs eller säljs till tredje part i reklamsyfte. Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet. Du som kund har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har från dig samt rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter. På www.honsbersel.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas därav inte av denna integritetspolicy och vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Senast uppdaterad: 2019-01-01

Z
Personuppgiftsombud:

Jimmie Björkman
jimmie@honsbergsel.se
070-607 17 12